สถาบันสอนการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ สร้างเงินล้าน

1 ไร่มีกี่ตารางวา แจกสูตรคำนวนพื้นที่

บทความนี้มีอะไรบ้าง

หน่วยวัดพื้นที่และการแปลงหน่วยวัดที่นิยมใช้ในไทยมีดังนี้:

 1. ไร่ (Rai): ไร่เป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการวัดพื้นที่ที่ใหญ่มากๆ เช่น ที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรหรือสำหรับประโยชน์ทางการเกษตรหรืออื่นๆ หน่วยวัด 1 ไร่เท่ากับ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร

 2. งาน (Ngan): งานเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการวัดพื้นที่ที่ใหญ่กว่าตารางวา แต่เล็กกว่าไร่ เราสามารถแปลงหน่วยจากไร่เป็นงานได้โดยการคูณด้วย 4 ซึ่งหมายถึงว่า 1 ไร่เท่ากับ 4 งาน

 3. ตารางวา (Tarang Wah): ตารางวาเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการวัดพื้นที่ที่เล็กกว่าไร่และงาน หน่วยวัด 1 ไร่เท่ากับ 400 ตารางวา และหน่วยวัด 1 งานเท่ากับ 100 ตารางวา

นอกจากนี้ เรายังสามารถเปรียบเทียบหน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้ในไทยกับหน่วยวัดพื้นที่สากลได้ดังนี้:

 • 1 ไร่ = 4 งาน
 • 1 ไร่ = 400 ตารางวา
 • 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร
 • 1 งาน = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร
 • 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

1 ไร่มีกี่ตารางวา

วิธีการคำนวณและแปลงหน่วยวัดแบบง่ายๆ

ในการแปลงจากไร่เป็นตารางวา เพียงแค่คุณคูณด้วย 400 ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นตารางวา

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีที่ดิน 3 ไร่

3 x 400 = 1200

ดังนั้น 3 ไร่เท่ากับ 1,200 ตารางวา

 

ส่วนเมื่อต้องการแปลงจากตารางวาเป็นไร่ คุณสามารถหารด้วย 400 เพื่อแปลงเป็นไร่ได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีที่ดิน 700 ตารางวา

700 ÷ 400 = 1.75

ดังนั้น 700 ตารางวาเท่ากับ 1.75 ไร่

วิธีการนี้ช่วยให้คุณสามารถแปลงหน่วยวัดไร่และตารางวากันได้อย่างง่ายดายครับ!

หน่วยวัดพื้นที่ใช้สอย

ในการวัดพื้นที่ใช้สอยในบ้านหรือห้องในคอนโด เราใช้หน่วยตารางเมตร โดยทั่วไปหน่วยตารางเมตรนี้นับรวมพื้นที่ในทุกชั้นของบ้านหรือห้อง และใช้สำหรับการคำนวณพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น

นอกจากนี้ เรายังใช้หน่วย “ตารางฟุต” เป็นหน่วยวัดที่ใช้ในบางกรณี เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการแปลงหน่วย อย่างไรก็ตาม ค่าที่แปลงมาจะเป็นค่าประมาณเท่านั้น

ค่าสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดที่ใช้ในการแปลงเป็นตารางเมตรและตารางฟุตคือดังนี้:

 • 1 ตารางฟุต = 929.03 ตารางเซนติเมตร (โดยประมาณ)
 • 1 ตารางเมตร = 10,000 ตารางเซนติเมตร = 10.76 ตารางฟุต (โดยประมาณ)

นอกจากนี้ เรายังมีหน่วยวัดพื้นที่อื่นๆ อีก อย่างเช่น:

 • 1 ตารางกิโลเมตร = 1,000,000 ตารางเมตร = 625 ไร่

การใช้หน่วยวัดที่ถูกต้องและการแปลงหน่วยอย่างถูกต้องสำคัญเมื่อคุณต้องการคำนวณหรือแสดงผลพื้นที่ในการซื้อขายทรัพย์สิน โปรดทราบว่าค่าแปลงหน่วยที่ให้มาเป็นค่าประมาณ และอาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในข้อมูลที่แสดง

หน่วยวัดพื้นที่สากลและหน่วยวัดพื้นที่แบบไทย

นอกจากหน่วยตารางเมตรที่เราใช้สำหรับวัดพื้นที่สากลแล้ว ยังมีหน่วยวัดอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมใช้ รวมถึงหน่วยวัดที่ใช้ในระบบวัดพื้นที่แบบไทย ซึ่งมีดังนี้:

หน่วยวัดสากล:

 • 1 เฮกเตอร์ = 10,000 ตารางเมตร = 6 ไร่
 • 1 งาน = 2,500 ตารางวา
 • 1 เอเคอร์ = 4,840 ตารางหลา = 43,560 ตารางฟุต = 4,046.86 ตารางเมตร (โดยประมาณ)
 • 1 ตารางไมล์ = 640 เอเคอร์ = 260 เฮกเตอร์ (โดยประมาณ) = 2.59 ตารางกิโลเมตร (โดยประมาณ)

หน่วยวัดในระบบวัดพื้นที่แบบไทย:

 • 1 เส้น = 20 วา = 40 เมตร (วัดความยาว)
 • 1 วา = 4 ศอก = 2 เมตร (วัดความยาว)
 • 1 ศอก = 50 เซนติเมตร (วัดความยาว)

การเข้าใจหน่วยวัดพื้นที่เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถแปลงหน่วยและคำนวณพื้นที่ได้อย่างถูกต้องในการซื้อขายทรัพย์สินหรือการทำงานด้านอสังหาฯ

1 ไร่มีกี่ตารางวา-Land

สูตรคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีดังนี้:

สี่เหลี่ยมจัตุรัส:
 • พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน (หรือ ด้านยกกำลัง 2) เช่น หากมีด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวเท่ากับ 20 วา จะได้ผลลัพธ์เป็น 20 x 20 = 400 ตารางวา
สี่เหลี่ยมผืนผ้า:
 • พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = ด้านกว้าง x ด้านยาว เช่น หากมีด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวเท่ากับ 20 วา และด้านยาวมีความยาวเท่ากับ 30 วา จะได้ผลลัพธ์เป็น 20 x 30 = 600 ตารางวา
สี่เหลี่ยมใดๆ: ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมฉากทุกมุม, เราสามารถใช้สูตรคำนวณพื้นที่จากเส้นทแยงมุมและเส้นกิ่งได้ดังนี้: สูตรคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆ แบบที่ 1 = 1/2 x (เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง) เช่น หากมีเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมมีความยาวเท่ากับ 10 วา และมีเส้นกิ่งด้านละ 4.8 วา จะได้ผลลัพธ์เป็น 1/2 x (10 x (4.8 + 4.8)) = 48 ตารางวา เช่นเดียวกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง 6 วา และด้านยาว 8 วา ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 48 ตารางวาเช่นกัน สูตรคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆ แบบที่ 2 = รูท((s – ด้านซ้าย) x (s – ด้านบน) x (s – ด้านขวา) x (s – ด้านล่าง)) โดยที่ s = 1/2 x (ผลบวกความยาวของทุกด้าน) สูตรนี้ใช้ได้สำหรับสี่เหลี่ยมทุกแบบยกเว้นสี่เหลี่ยมเว้า เพื่อคำนวณพื้นที่ หากคุณมีความยาวด้านทั้ง 4 ด้าน ให้ใช้สูตรนี้:
 • กำหนดให้ด้านซ้ายของสี่เหลี่ยมมีความยาวเท่ากับ 12 วา, ด้านบนเท่ากับ 9 วา, ด้านขวาเท่ากับ 5 วา, และด้านล่างเท่ากับ 14 วา โดยให้ตัวแปร s คือ 1/2 x (ผลบวกความยาวของทุกด้าน) จะได้ s = 1/2 x (12+9+5+14) = 20 และพื้นที่จะได้เป็นรูท((20 – 12) x (20 – 9) x (20 – 5) x (20 – 14)) = 88.99 ตารางวา
สามเหลี่ยมใดๆ: สูตรนี้สามารถใช้ในการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมในกรณีที่มีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมทั่วไปหรือเฉพาะสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากไม่จำเป็นต้องใช้ และจะมีประโยชน์ในการหาพื้นที่เศษส่วนของที่ดินที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อมีการแปลงและจัดใช้พื้นที่ในชีวิตประจำวัน สูตรคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมที่คุณกล่าวถึงถูกต้องคือ
 • ½ x ฐาน x สูง
โดยเมื่อกำหนดให้ความยาวของฐานเท่ากับ 12 วา และความสูงเท่ากับ 10 วา จะได้ผลลัพธ์เป็น ½ x 12 x 10 = 60 ตารางวา

3 แอปพลิเคชัน คำนวณพื้นที่ง่ายๆบนมือถือ

เพื่อความสะดวกในการคำนวณหน่วยวัดพื้นที่ที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อต้องการแปลงจากไร่เป็นตารางเมตร หรือจากตารางวาเป็นตารางเมตร เราสามารถใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคำนวณที่มีอยู่ในมือถือเพื่อช่วยในการคำนวณได้อย่างง่ายๆ 

 1. Ling :
  ช่วยให้คุณสามารถปักหมุดวัดบนแผนที่ดาวเทียมได้โดยตรง และระบุพิกัดจีพีเอส นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ข้อมูลพิกัดได้อีกด้วย

 2. Land Survey Calculator :
  แอปพลิเคชัน Land Survey Calculator ทำหน้าที่คำนวณพื้นที่ตามลักษณะรูปร่างของพื้นที่ที่คุณเลือก และแปลงเป็นหน่วยวัดพื้นที่สากล เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยคำนวณพื้นที่ให้คุณ

 3. Rai Thai Area :
  ช่วยคำนวณพื้นที่ตามลักษณะรูปร่างของพื้นที่ที่คุณเลือก และแปลงเป็นหน่วยวัดพื้นที่ไทยให้อัตโนมัติ ด้วยความสามารถในการแปลงเป็นหน่วยวัดของไทยพร้อมกันทุกหน่วย

แอปพลิเคชันเหล่านี้จะช่วยให้คุณคำนวณและแปลงหน่วยวัดที่ดินและพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสามารถใช้ในการลงโฆษณาขายบ้านหรือใช้ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายและสะดวก

สนใจเรียนรู้ ลงทุนอสังหา สร้างเงินล้าน
คลิก เข้ากลุ่ม Line สอนอสังหา ลิงค์ด้านล่าง👇
Scroll to Top